==   AutoWork 9.0 室內設計圖例  == 

前置說明: 以下線構圖皆為 JPG 檔,因為 JPG 檔屬於點陣圖檔所以在螢幕畫面上會出現

                      斜線部分產生鋸齒狀,但實際出圖時則不會有鋸齒狀。

       客廳電視櫃線構透視圖 

 

 

       客廳電視櫃彩現透視圖  
         客餐廳隔間櫃線構透視圖  
 

      客餐廳隔間櫃彩現透視圖 
      長輩房整體線構透視圖  
 

 

長輩房整體彩現透視圖
長輩房衣櫥線構透視圖 
 

 

長輩房衣櫥彩現透視圖 
起居室整體線構透視圖
 

起居室整體彩現透視圖  
          吧檯整體線構透視圖
 

       吧檯整體彩現透視圖  
         主臥房整體線構透視圖 
 

              主臥房整體彩現透視圖